Arvolupaus

AVA-instituutin tutkintoon johtavat valmistavat koulutukset perustuvat vankkaan asiantuntemukseen ja käytännönläheisyyteen. Valmennusten sisältöjen läheinen suhde valmennettavan omaan työhön on etu, jonka ansiosta valmennettavalle muodostuu kokonaisvaltainen kuva oman työpaikan toimintaympäristöstä ja liiketoiminnasta sekä oman ammatillisen osaamisen merkityksestä tuloksellisen ja kannattavan toiminnan kannalta.

AVA-instituutti kehittää jatkuvasti opetusjärjestelyjä entistä joustavamman opiskelun mahdollistamiseksi. Valmennus hyödyntää monipuolisesti erilaisia tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja myös ohjauksen tukena. Valmennuksen ajan päivittäisessä käytössä on AVA-instituutin oma verkko-oppimisalusta AVAcampus.

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutuksella voit syventää ammatillista osaamistasi, hankkia uutta osaamista tai opiskella itsellesi uuden ammatin. Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöinen tapa oppia. Oppimisesta suurin osa tapahtuu omalla työpaikalla käytännön työtehtävissä. Oppimista syvennetään valmennuspäivien ja verkko- opintojen kautta.

Oppisopimuskoulutus on erinomainen tapa osaamisen kehittämiselle, kun yrityksessä ilmenee tarve kouluttaa henkilöstöä uusiin tehtäviin tai työntekijän tehtävät edellyttävät erikoistavaa lisäkoulutusta. Oppisopimuskoulutus on työnantajalle ja opiskelijalle maksutonta. Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen. Koulutuksen ajalta työnantaja maksaa opiskelijalle palkkaa. Jokaiselle oppijalle nimetään omalta työpaikalta työpaikkaohjaaja, joka toimii käytännön valmentajana opintojen ajan.

Nykyisin myös viranhaltijat ja yrittäjät voivat opiskella oppisopimuksella. Oppisopimus on myös oiva rekrytointikanava yrittäjälle.

AVA- instituutin henkilökunta neuvoo sinua mielellään oppisopimusasioissa, otathan yhteyttä!

Hakeutuminen

AVA-instituutin kotisivuilla haku-valikosta näet aktiiviset haut eri tutkintoihin. Hakuajan ulkopuolella tutkinnoista kiinnostuneet voivat lähettää viestiä yhteyshenkilöille, joiden tiedot löytyvät kunkin tutkinnon ja valmennuksen esittelyn yhteydestä.