IHMINEN

VASTUU

ASIAKAS

HYVÄ OLO

 

Arvomme – työn suunta

Tavoitteenamme on, että arvomme näkyvät päivittäisessä työssämme. Niissä arvokkaissa hetkissä, kun kohtaamme opiskelijamme, asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja toisemme. Arvomme ohjaavat tekemistämme, kertovat meistä ja muistuttavat meitä siitä, mihin olemme sitoutuneet.

Ihminen

Meille ihminen on keskiössä kaikessa tekemisessämme. Toimimme avoimesti, innostavasti ja ratkaisukeskeisesti. Meille oppija on aktiivinen toimija, joka rakentaa omaa oppimistaan. Näemme opettajan fasilitaattorina ja valmentajana. Valmennusten lähtökohtana on yksilöllisyys ja henkilökohtaisuus.

 
Vastuu

Meille vastuu on käytännön tekoja. Toimintamme on taloudellisesti kannattavaa ja ekologisesti kestävää. Osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen on tärkeä tehtävämme. Kannamme vastuumme, että opiskelijamme kehittyvät ja valmistuvat valmennusohjelmistamme. Tutkintotavoitteisella valmennuksella lisäämme valmennettavien yhteiskunnallista osallisuutta ja parannamme työmarkkina-asemaa.

 
Asiakas

Kehitämme aidosti asiakkaan liiketoimintaa. Ydinosaamistamme on asiakkaan tarpeiden kuunteleminen ja tarpeisiin vastaaminen räätälöityjen valmennusten avulla. Tuotamme palveluita, jotka ovat asiakkaillemme ainutlaatuisia. Valmennustuloksemme ovat vaikuttavia.

 
Hyvä olo

Hyvinvoiva henkilöstö on AVAn voimavara. Yhteistyö, työkaverin auttaminen sekä oma ja työyhteisön kehittäminen tuovat meille hyvää oloa. Rakennamme kaikessa toiminnassamme oppimista edistävää myönteistä ilmapiiriä ja onnistumisen kokemuksia.