AVA- instituutti toimii Kaupan koulutuksen kehittämiskeskuksen yhteistyöverkostossa. Kaupan liitto on koonnut yhteen kaupan alan parhaat toimijat verkostoksi, jonka tarkoituksena on varmistaa alan ammatillisen koulutuksen määrä ja laatu. Toiminnassa otetaan huomioon yritysten ja työelämän tarpeet ja pyritään alan houkuttelevuuden kasvattamiseen.

Kaupan koulutuksen kehittämiskeskuksen tavoitteena on kehittää kaupan alan koulutusta ja alan henkilöstön osaamista vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön tarpeita. Koulutuksen kehittämistyön osa-alueet ovat:

  • perus-, jatko- ja täydennyskoulutus
  • opiskelijoiden työssäoppiminen
  • ammattiosaamisen näytöt
  • työpaikkaohjaajakoulutus
  • opettajien työelämäosaaminen

Kehittämistyön keskiössä ovat kehittämisklusterit, jotka yhdistävät teemoittain asiantuntijat luomaan uutta verkoston hyödyksi. Verkosto jakaa tietoa ja osaamista myös kaupan alan osaamisen ennakoinnissa. Painopisteenä Kaupan koulutuksen kehittämiskeskuksen toiminnassa on toisen asteen ammatillinen koulutus.

Kaupan koulutuksen kehittämiskeskus on haastanut kaupan alan koulutuksen mukaan parantamaan kaupan työnantajakuvaa ja vetovoimaa. Tarkoituksena on auttaa nuoria löytämään kaupan alalta työpaikka ja sitä kautta saada sitoutunutta ja ammattitaitoista työvoimaa alalle.